SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Danh sách nhà trưng bày

Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
EL TALAR, ROSENBROCK MARIA ER Ác-hen-ti-na Đồ uống (bia, nước giải khát,...); I11-I16
Địa chỉ: Cordoba 538, 3A, Argentina.
Tel: +3436211043
Fax:
Website: www.eltalaragroindustrial.com www.rosenteck.com
Sản phẩm trưng bày:
      - Đậu nành protein