SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Danh sách nhà trưng bày

Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
FINE FT CO., LTD Trà và cà phê; L6
Địa chỉ: #3524, Charyeong-Ro, Jeongan-Myeon, Gongju-Si, Chungnam-Province, Korea
Tel: +827077051214
Fax: +82418521060
Website: www.fineft.co.kr
Sản phẩm trưng bày:
      - Bột trà chanh mật ong; Bột quả Aronia cô đặc

FITNESS COFFEE GVM Ý Trà và cà phê; G9-10
Địa chỉ: 64100 Teramo (Te), Italy
Tel: +390861212729
Fax:
Website: www.fitnesscoffee.com/
Sản phẩm trưng bày:
      - Nhãn hiệu đã đăng ký thương hiệu quốc tế: Naturesso organic; Fitness Coffee; Sensual Coffee; Fitness Tea; Fitness Barley; Cannabissimo Coffee; Espresso Prima Classe.