SECC, TP. Hồ Chí Minh
13-16/11/2024

Danh sách nhà trưng bày

Danh sách các nhà trưng bày chưa được hiển thị đầy đủ và đang tiếp tục được cập nhật.
Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
INGROMED PTY LTD Úc Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); H10
Địa chỉ: 28 HURLSTONE AVENUE HURLSTONE PARK 1393 NSW AUSTRALIA
Tel: +61 435 016 780
Fax:
Website: www.ingromed.com.au
Sản phẩm trưng bày:
      - Thịt cừu và thịt bò