SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Danh sách nhà trưng bày

Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
IBARAKI PREFECTURE Nhật Bản Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); V24, V25
Địa chỉ: Kasahara-cho Mito City, Ibaraki Prefecture, Japan
Tel: +81293013529
Fax: +81293013529
Website: http://www.pref.ibaraki.jp/
Sản phẩm trưng bày:
      -

ICE - ITALIAN TRADE COMMISSION Ý Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); G13-16
Địa chỉ: R.1105 Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh, Vietnam
Tel: +842838228813
Fax: +842838228814
Website: https://www.ice.it/it/mercati/vietnam
Sản phẩm trưng bày:
      -

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR PECHURA SERGEY NIKOLAYEVICH (TRADE HOUSE VIK) Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); N 13
Địa chỉ: 690012, Russia, Primorsky Krai, Vladivostok,Kalinina St. 84-68, Russia
Tel: +74232233333
Fax: +74232218116
Website: http://tdvik.ru/
Sản phẩm trưng bày:
      - • Sản xuất xúc xích đóng hộp; • Sản xuất xúc xích khô; • Sản xuất các sản phẩm thịt lơn cơ bắp được ướp khô/ ướp muối, thịt bò và ức gà • Sản xuất thịt chín, thịt hun khói, thịt nấu chín hun khói, thịt nướng.

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR PECHURA SERGEY NIKOLAYEVICH (TRADE HOUSE VIK) Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); N 13
Địa chỉ: 690012, Russia, Primorsky Krai, Vladivostok,Kalinina St. 84-68, Russia
Tel: +74232233333
Fax: +74232218116
Website: http://tdvik.ru/
Sản phẩm trưng bày:
      - Sản xuất xúc xích đóng hộp; Sản xuất xúc xích khô; Sản xuất các sản phẩm sấy khô từ thịt lợn, thịt bò và ức gà; Sản xuất thịt chín, hun khói, nấu chín hun khói, thịt nướng;