SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Danh sách nhà trưng bày

Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
NATURE FARM Rau quả (tươi, sấy khô, đóng hộp, đông lạnh,...); K5
Địa chỉ: 257-18, Haksantopyeong-Gil, Hwayang-Eup, Cheongdo-Gun, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Tel: +82543737561
Fax: +82543737563
Website: www.nfdry.com
Sản phẩm trưng bày:
      - Quả hồng khô

NEXTURE E-ONE CO., LTD. Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); L4a
Địa chỉ: 40, Arirang-Ro, Seongbuk-Gu, Seoul, Korea
Tel: +8227380600
Fax: +8227380607
Website: www.nextureone.com
Sản phẩm trưng bày:
      - Bim bim và thực phẩm sức khoẻ

NHS FOOD INC. Thực phẩm chế biến (bánh kẹo, sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp, chế biến, dầu ăn,...); L11a
Địa chỉ: 134-35,Mangun-Ro, Namhae-Eup, Namhae-Gun, Gyeongnam, Korea
Tel: +82558629700
Fax: +82553112478
Website: www.nhsfood.co.kr
Sản phẩm trưng bày:
      - Tỏi đen; Nước ép tỏi đen