SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
18-21/11/2020

Danh sách nhà trưng bày

Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
Villeory & Boch AG Lúc-xăm-bua Thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm, Đồ dùng nhà bếp; I5, I7
Địa chỉ: 330, Rue de Rollingergrund L-2441 Luxembourg, Grand - Duchy
Tel: 001185263077238
Fax: 001185263077238
Website: www.villeroy-boch.com
Sản phẩm trưng bày: