SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
18-21/11/2020

Danh sách nhà trưng bày

Tên công ty
Quốc gia
Ngành hàng Sản phẩm


Tên công ty Quốc gia Ngành hàng Số gian hàng
YEDANG FOOD INC. Đồ uống (bia, nước giải khát,...); K8
Địa chỉ: 17-7, Janggumi-gil, Eungbong-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea.
Tel: +8241333747
Fax: +82413330746
Website: www.yedangfood.kr
Sản phẩm trưng bày:
      - Nước ép NFC