SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Quốc gia danh dự

Pháp chính thức được lựa chọn là Quốc gia danh dự tại Vietnam Foodexpo 2017.

Quốc gia này sẽ giới thiệu trưng bày những mặt hàng lợi thế của mình tại Triển lãm năm nay, bao gồm:

  • Rau quả;
  • Các sản phẩm từ sữa;
  • Thịt;
  • Các loại bánh;
  • Thiết bị và công nghệ chế biến thực phẩm.