Phiên bản TRỰC TUYẾN
09-12/12/2020

18/11/2020

 

09:00-09:30

Lễ khai mạc

09:30-12:30

Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOOD FORUM 2020)

13:30-18:00

Giao thương trong khuôn khổ Vietnam Food Forum 2020

   

19/11/2020

 

08:30 – 12:00

Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm

   

20/11/2020

 

09:00-12:00

Hội thảo của các doanh nghiệp trưng bày

   

21/11/2020

 

09:00-12:00

Chương trình trao bằng khen “Ấn tượng Vietnam Foodexpo 2020”

17:00

Kết thúc Triển lãm