SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Chương trình tổng thể

15/11/2017

 

9:00

Lễ khai mạc

10:30

Hội thảo của Quốc gia danh dự

13:30

Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm

14:00

Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thực phẩm

 

16/11/2017

08:30 – 17:00

Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (FOOD VIETNAM 2017)

14:00

Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thực phẩm

14:00

Hội thảo của Quốc gia danh dự

 

17/11/2017

 

9:00

Hội thi nấu ăn quốc tế Sài Gòn 2017 - Saigon International Cooking Contest 2017

13:00

Hội thảo chuyên đề

 

18/11/2017

 

9:00

Chương trình trao bằng khen Ấn tượng Vietnam Foodexpo 2017”

17:00

Kết thúc Triển lãm