SECC, TP. Hồ Chí Minh
13-16/11/2024

22/11/2023

   
08:00-12:00

Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2023

Hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào Xúc tiến thương mại

Tầng 2, SECC

09:00-09:30

Lễ khai mạc Triển lãm

SECC 
13:30-17:00

Hội nghị Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp

Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực nông, thủy sản

Tầng 2, SECC
14:00-17:00 Kết nối giao thương với các nhà nhập khẩu Nhật Bản

Khu Giao thương

P25-P34, SECC

     

23/11/2023

   
09:30-12:00

Kết nối giao thương với các nhà nhập khẩu Canada, Malaysia

Khu Giao thương

P25-P34, SECC

12:00-14:00 Tiệc kết nối “Đa dạng sinh học – Nơi hương vị giao hòa” Gian hàng
BioTrade, E1-E6
09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
     

24/11/2023

   

09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
     

25/11/2023

   

09:00-15:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
15:00

Kết thúc Triển lãm