SECC, TP. Hồ Chí Minh
13-16/11/2024

Quý doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn tham dự để cập nhật đầy đủ các thông tin phục vụ việc tham dự trưng bày tại Triển lãm Foodexpo.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp Hướng dẫn tham dự cụ thể.

Điện thoại: (+84-24) 39364792
Fax: (+84-24) 39369491
Email[email protected] hoặc [email protected];
Người liên hệ:
Chị Bùi Thu Thủy (máy lẻ 105)
Chị Nguyễn Phương Trang (máy lẻ 117)