SECC, TP. Hồ Chí Minh
16-19/11/2022

Chương trình tổng thể

09/12/2020

   

09:00-09:30

Lễ khai mạc Triển lãm

tại Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 

09:30-12:00

Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOOD FORUM 2020)

tại Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 
     

10/12/2020

   

Cả ngày

Chương trình kết nối doanh nghiệp trực tuyến (B2B) do Quốc gia danh dự (Canada) chủ trì

trực tuyến
     

11/12/2020

   

Cả ngày

Chương trình kết nối doanh nghiệp trực tuyến (B2B) do Quốc gia danh dự (Canada) chủ trì

trực tuyến
     

09/12 -12/12/2020

   

Cả ngày

Hoạt động giao thương trực tuyến, kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại e.foodexpo.vn

 

 

Các tin khác