SECC, TP. Hồ Chí Minh
22-25/11/2023

Chương trình tổng thể

22/11/2023

   

09:00-09:30

Lễ khai mạc Triển lãm

tại SECC 

09:30-12:00

Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam
(VIETNAM FOOD FORUM 2023)

tại SECC 
13:30-17:00

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
và các nhà mua hàng quốc tế

tại SECC 
     

23/11/2023

   
09:00-12:00

Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm

SECC
09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
     

24/11/2023

   

09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
     

25/11/2023

   

09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
15:00

Kết thúc Triển lãm

 

 

 

 

Các tin khác