SECC, TP. Hồ Chí Minh
22-25/11/2023

Chương trình tổng thể

16/11/2022

   

09:00-09:30

Lễ khai mạc Triển lãm

tại SECC 

09:30-12:00

Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam
(VIETNAM FOOD FORUM 2022)

tại SECC 
13:30-17:00

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
và các nhà mua hàng quốc tế

tại SECC 
     

17/11/2022

   
08:00-12:00

Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2022

Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ,
Q1, TPHCM
08:30-17:30 Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Angola Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ,
Q1, TPHCM
09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
     

18/11/2022

   

09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
     

19/11/2022

   

09:00-17:00

Giao thương kết nối doanh nghiệp tại Triển lãm

tại SECC
17:00

Kết thúc Triển lãm

 

Các tin khác