SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Chương trình tổng thể

14/11/2018

 

8:30

Lễ khai mạc

09:30-18:00

Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOOD FORUM 2018)

 

15/11/2018

08:30 – 12:00

Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm

 

16/11/2018

 

9:00

Hội thi nấu ăn quốc tế Sài Gòn 2018 - Saigon International Cooking Contest 2018

 

17/11/2018

 

9:00

Chương trình trao bằng khen Ấn tượng Vietnam Foodexpo 2018”

17:00

Kết thúc Triển lãm

 

 

 

Các tin khác