SECC, TP. Hồ Chí Minh
13-16/11/2024

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2015, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là một sự kiện chuyên ngành có tầm cỡ lớn nhất, toàn diện nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam. 

Thống kê Triển lãm năm 2019.

Thống kê Triển lãm năm 2018.

Thống kê Triển lãm năm 2017.

Thống kê Triển lãm năm 2016.

Thống kê Triển lãm năm 2015.