SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
14-17/11/2018

Tin tức

Thông tin thị trường

Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2018 diễn ra từ ngày 1 – 4/5/2018, do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) chủ trì, được tổ chức hàng năm tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn...
Xem thêm