SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Tin tức

Thông tin thị trường

Ngày 08/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Công Thương (CT) đã ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý...
Xem thêm