SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Tin tức

Thông tin thị trường

Với vị trí địa lý gần gũi, thuận tiện cho hoạt động thông thương, trao đổi hàng hóa thuận lợi, quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam – Trung Quốc nhiều năm qua duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và...