SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Tin tức

Thông tin thị trường

Việt Nam - Đất nước được thiên nhiên ưu ái với sự đa dạng sinh học, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, tạo nên nguồn cung nông sản dồi dào và phong phú. Những năm gần đây, Việt Nam đang thực hiện một cuộc...