SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Tin tức

Thông tin thị trường

Vú sữa hiện là một trong những loại quả xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Việc vú sữa chính thức được thị trường khó tính như Hoa Kỳ chấp thuận đã mở ra nhiều triển vọng về tương lai của loại...
Xem thêm