SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
15-18/11/2017 

Tin tức

Thông tin thị trường

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk vừa đạt được bản ghi nhớ hợp tác cung cấp sản phẩm sữa của Vinamilk sang thị trường Trung Quốc. Đánh dấu là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam đạt được...