SECC, TP. Hồ Chí Minh
13-16/11/2024

EU ban hành các quy định điều chỉnh liên quan đến mật ong, nước và mứt hoa quả, sữa khô

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ban hành Chỉ thị số (EU) 2024⁄1238 sửa đổi các quy định liên quan đến một số loại nông sản thực phẩm tại các Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu ban hành trước đây nhằm thực hiện mục tiêu Thỏa thuận xanh, Chiến lược từ trang trại tới bàn ăn để tạo ra hệ thống thực phẩm công bằng, lành mạnh, thân thiện với môi trường, bền vững hơn.

  1. Điều chỉnh Chỉ thị số 2001/110/EC liên quan đến mật ong:Các quy định điều chỉnh mới liên quan đến việc bổ sung ghi nhãn, xuất xứ mật ong,nhằm tăng khả năng nhận diện, ghi nhãn trong trường hợp phối trộn nhiều loại mật ong có xuất xứ vànuôi và thu hoạch mật ong từ các vùng có các loài thực vật khác nhau, quy định ghi nhãn, nguồn gốc xuất xứ mật ong đối với các loại mật ong bao gói nhỏ dưới 30g
  2. Điều chỉnh Các chỉ thị 2001/112/EC liên quan đến nước ép trái cây và một số sản phẩm tương tự dành cho người, Chỉ thị 2001 /113/EC liên quan đến mứt trái cây, thạch và mứt cam và hạt dẻ nghiền dành cho người, và Chỉ thị 2001/114/EC liên quan đến một số loại sữa được bảo quản tách nước hoàntoàn hoặc một phần phục vụ cho người. Nội dung điều chỉnh chính đối với các Chỉ thị liên quan đến các quy định về chứa đường trong thành phần sản phẩm nước ép, tách đường đảm bảo tính tự nhiên sau các công đoạn xử lý chế biến, qua định của EU về tên nước dừa, mứt cam,.. Các quy định liên quan đến thay đổi hàm lượng dinh dưỡng ghi nhãn sữa khô trên bao bì khi xử lý …

Các nước thành viên EU sẽ thông qua và công bố các nội dung điều chỉnh đối với các Chỉ thị trên vào  ngày 14/12/2025 và Quy định này sẽ áp dụng từ 14/6/2026.      

Chi tiết thông tin tại đây