SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
18-21/11/2020

Thông tin thị trường

Thị trường cá toàn cầu

28/01/2015 1321 lượt xem
Theo tờ Food Outlook, thị trường cá và thủy sản tiếp tục bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế của những thị trường truyền thống. Ở Nhật Bản, đồng tiền yếu làm cho các mặt hàng nhập khẩu trở...
Xem thêm