SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
18-21/11/2020

Danh sách cụ thể 31 doanh nghiệp tôm Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu sang Mỹ

Theo kết quả đánh giá sơ bộ lần thứ 13 (POR13) về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo chi tiết 31 doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam được hưởng thuế suất 0%.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết theo nguyên tắc đánh giá các nền kinh tế chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, nước này sẽ không thu hồi các hoạt động rà soát nhưng cho biết đã hoàn tất hoạt động rà soát liên quan đến 18 công ty và công bố các hướng dẫn dựa trên các kết quả cuối cùng của đợt rà soát này. Ngoài thông tin liên quan đến quyết định này, theo biên bản quyết định sơ bộ, Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết 67 công ty (danh sách đính kèm theo link dưới đây) mà một đợt rà soát đã được yêu cầu nhưng không chứng minh được cơ sở để nhận mức thuế áp dụng riêng và được cho là một phần trong toàn thể các công ty còn lại từ Việt Nam  theo các kết quả rà soát sơ bộ. Bở không có bên nào yêu cầu rà soát toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam nên các doanh nghiệp không thuộc diện rà soát và các doanh nghiệp áp dụng mức thuế 25,76% không phải là đối tượng được thay đổi mức thuế áp dụng.

Đối với các công ty đã yêu cầu rà soát và có đủ cơ sở để được hưởng mức thuế riêng, Bộ Thương mại Mỹ quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá bình quân gia quyền như sau:

 

TÊN CÔNG TY

THUẾ (%)

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN)

0.00

Công ty Thủy sản Nha Trang, Tập đoàn Thủy sản Nha Trang, CTCP F89 Thủy sản Nha Trang và CTCP Thủy sản NTSF

0.00

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

0.00

CTCP Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre, FAQUIMEX

0.00

Tập đoàn C.P. Việt Nam

0.00

CTCP Chế biến và XNK thủy sản Cadovimex

0.00

Tập đoàn Chế biến XNK Thủy sản Đông lạnh Cà Mau, Camimex

0.00

CTCP Dịch vụ và Chế biến Thủy sản Cà Mau (CASES)

0.00

Công ty TNHH XNK Thủy sản Cần Thơ (CAFISH)

0.00

Công ty Thủy sản Cửu Long (Cuulong Seapro)

0.00

Fine Foods Co (FFC)

0.00

Frozen Seafoods Factory No. 32

0.00

Tập đoàn Hải Việt (HAVICO)

0.00

Công ty TNHH Kim Anh

0.00

CTCP Chế biến Thủy sản Đông lạnh Xuất khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco)

0.00

CTCP Chế biến Thủy sản Minh Hải (Seaprodex Minh Hai)

0.00

CTCP Thủy sản Ngọc Trí

0.00

Công ty TNHH Q N L

0.00

Công ty XNK và Thương mại Chế biến Thủy sản Quốc Việt

0.00

Seaprimexco Việt Nam (Seaprimexco)

0.00

Nhà máy Thủy sản và Thực phẩm

0.00

Tập đoàn Thủy sản  

0.00

Công ty TNHH Thông Thuận

0.00

Tập đoàn Thương mại và Thủy sản Thuận Phước

0.00

Công ty TNHH Thương mại Trang Khanh

0.00

Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân

0.00

Tập đoàn Chế biến Thủy sản Út Xi

0.00

Công ty TNHH Thực phẩm Việt (Viet Foods)

0.00

Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh Viet I-Mei

0.00

Công ty TNHH Thủy sản 1 Việt Nam

0.00

Tập đoàn Thủy sản sạch Việt Nam (Vina Cleanfood)

0.00