SECC, Thành phố Hồ Chí Minh
13-16/11/2019

Ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Ngày 08/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Công Thương (CT) đã ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Tham dự Lễ ký kết có Lãnh đạo và đại diện các cơ quan của ba Bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông và một số tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ CT Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm mang đặc trưng của các địa phương, vùng miền của Việt Nam, góp phần quảng bá sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Lễ ký kết này là bước khởi đầu quan trọng, tiếp đà cho các hoạt động phối hợp giữa 3 Bộ trong công tác xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý nói riêng, cũng như hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam nói chung.”

Quy chế sẽ bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT và Bộ CT trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; Nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; Góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

 

Nội dung phối hợp giữa ba Bộ bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến CDĐL; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác có liên quan đến CDĐL; Phối hợp phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với CDĐL trên thị trường; Phối hợp hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý CDĐL; Thành lập hội đồng tư vấn CDĐL nhằm tư vấn cho Bộ trưởng ba Bộ và các cơ quan liên quan về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam.

Trong thời gian qua, nhiều chính sách, Chương trình, giải pháp hỗ trợ phát triển CDĐL đã được xây dựng và đưa vào triển khai trên thực tế như Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”, các Chương trình phát triển thương hiệu của Chính phủ và các Chương trình hỗ trợ phát triển đặc sản địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 

Hiện nay, Việt Nam đã bảo hộ được 68 CDĐL, trong đó có 62 CDĐL của Việt Nam và 6 CDĐL của nước ngoài, với nhiều loại sản phẩm từ các sản phẩm tươi sống như: trái cây, thủy sản, gạo…, sản phẩm chế biến như nước mắm, mắm tôm, đến các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như nón lá Huế, cói Nga Sơn, trúc sào Cao Bằng… đã được xây dựng CDĐL. CDĐL đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn sự đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của Việt Nam.

 

Sau Lễ ký kết, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN& PTNT) và Cục Xúc tiến thương mại (Bộ CT) sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung của quy chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ba ngành (KH&CN, NN& PTNT, CT) ở các địa phương.