SECC, TP. Hồ Chí Minh
13-16/11/2024

Thể lệ cuộc thi nấu ăn Quốc tế Sài Gòn